Κάθε σχολείο & μια
σκακιέρα

Γνωριμία και εξοικείωση παιδιών με το ΣΚΑΚΙ μέσα στα σχολεία

Κάθε σπίτι & μια
σκακιέρα

Διεύρυνση της σκακιστικής κοινότητας

Με την έγκριση της
Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας

Πρόγραμμα Δήμων
"Μάθε παιδί μου ΣΚΑΚΙ"

To Πρόγραμμα “Μάθε παιδί μου ΣΚΑΚΙ”παρουσιάζεται σε όλους τους δήμους της χώρας με στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη του αθλήματος. Εχει εγκριθεί και φέρει την αιγίδα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και έχει τροποποιηθεί καταλλήλως προσαρμοσμένο στις υγειονομικές απαιτήσεις για την προστασία από τον Covid-19.

Το σκάκι την περίοδο της πανδημίας και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του lockdown αποτέλεσε μια πολύ σημαντική διέξοδο για χιλιάδες παιδιά που προσέγγισαν το σκάκι διαδικτυακά.

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται σε 3 πυλώνες

AWARENESS

Τη δημιουργία συνείδησης (awareness) γύρω από τα οφέλη που προσφέρει το ΣΚΑΚΙ.

ΕΞΑΠΛΩΣΗ

Την μαζική εξάπλωση του σκακιού στη νεολαία σε όλη την επικράτεια.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Τη συνεργασία φορέων (τοπική αυτοδιοίκηση, τοπικούς αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους) για τη δημιουργία ή την ενίσχυση σκακιστικής κοινότητας στο κάθε Δήμο.

Δράσεις Προγραμμάτων

Στόχοι Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός δικτύου Δήμων που τοποθετούν στην πολιτιστική και αθλητική τους ατζέντα την ανάπτυξη του σκακιού στη νεολαία, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα τις τοπικές κοινωνίες στην ίδια κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος είναι:

01

Εκμάθηση βασικών κανόνων σκακιού σε 3.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

02

Δίκτυο Συνεργασίας 100 δήμων σε όλη τη χώρα.

03

Ενεργοποίηση νέων ανθρώπων σε τοπικές κοινωνίες.

04

Δημιουργία προϋποθέσεων για ανάπτυξη του σκακιού σε νέες ζώνες και ενδυνάμωση υπαρχόντων.

05

Προβολή του σκακιού σε τοπικά και εθνικά Μ.Μ.Ε.

Γιατί ΣΚΑΚΙ;

Το 2014, το υπουργείο Παιδείας ενέταξε το ΣΚΑΚΙ στην ευέλικτη ζώνη και έκτοτε αρκετοί εκπαιδευτικοί σε όλη την επικράτεια το έχουν χρησιμοποιήσει εισάγοντάς το στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα.

Το σκάκι είναι ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο που βοηθάει ιδιαίτερα τα παιδιά να αναπτύξουν μεταξύ άλλων:

- Εκδήλωση ενδιαφέροντος -

"Μάθε παιδί μου σκάκι"

Εκμάθηση βασικών κανόνων σκάκι σε παιδιά.
Ημερήσια ή Διήμερα Ενημερωτικά Ψυχαγωγικά Φεστιβάλ​.

Novelty ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ.
Cretan Chess Tour
chessmarket
heraklionchess.com

Φορείς Υλοποίησης

Το πρόγραμμα Δήμων “Μάθε Παιδί μου ΣΚΑΚΙ” είναι μια πρωτοβουλία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας για την ανάπτυξη διανοητικών δεξιοτήτων με το διακριτικό τίτλο “Novelty ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ.“.

Η λέξη Novelty σημαίνει “καινοτομία” και χρησιμοποιείται στο  διεθνές σκακιστικό λεξιλόγιο για να καταδείξει μια νέα  σκακιστική κίνηση στη σκακιστική θεωρία και πρακτική. Η εταιρία προσανατολίζει τις δραστηριότητές της κυρίως γύρω από το κορυφαίο πνευματικό παιχνίδι και άθλημα, το ΣΚΑΚΙ. Οι άνθρωποι της Novelty είναι κατά κύριο λόγο σκακίστριες και σκακιστές ή γενικά λάτρεις του σκακιού και των ευεργετικών του ιδιοτήτων. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την ευθύνη της Novelty ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με τη σύμπραξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων.

Τηλ. Επικοινωνία

Email